ایران بهداشت

چشم انداز شرکت ایران بهداشت تا سال ۱۴۰۴ :

 

سازمانی سر آمد ، مشتری مدار و محبوب در حوزه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی قلب و عروق ، دیابت و دستگاه های تشخیص پزشکی ، با فناوری های روز دنیا ، کیفیت ممتاز و قیمت رقابتی ،  دارای توان ارائه برترین خدمات پس از فروش و مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی مراکز درمانی.