به گزارش روابط عمومی شرکت ایران بهداشت، ششمین همایش سراسری زندگی با ICD (به صورت آنلاین) روز پنجشنبه 3 و جمعه 4 مهرماه، با حضور متخصصین قلب و عروق و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب کشور، جناب آقایان دکتر مجید حق جو، دکتر محمدعلی اکبرزاده، دکتر فرزاد کمالی و در بخش روانشناختی و بالینی با حضور سرکار خانم دکتر ساره فلاطونی، برگزار گردید.

در روز اول در مورد نحوه زندگی با ICD قبل از درمان، حین عمل و همچنین بعد از درمان عناوین مختلفی مطرح شد.

و در ادامه روز دوم جلسه پرسش و پاسخ آنلاین فراهم گردید.

همچنین مقرر شد تا در روزهای آتی فیلم کامل همایش بر روی فضای مجازی قرار گیرد، تا کسانی که دسترسی به همایش نداشته اند، بهره کافی را از این برنامه ببرند.