پیشرفت علوم و دستاوردهای شگرف جامعه پزشکی ایران ظرف سه دهه گذشته ایجاب می کند که از خادمان و پایه گذارانی که منشأ این توسعه بوده اند تکریم و تجلیل شایسته بعمل آید.

به پاس خدمات ارزنده، بی دریغ و بی بدیل آقای دکتر عباس شیبانی، مبتکر طرح خود کفائی مراکز درمانی و پایه گذار هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، شرکت ایران بهداشت در نظر دارد همه ساله “جایزه علمی دکتر عباس شیبانی” را به فردی که سهمی چشمگیر در توسعه رشته جراحی قلب در سطح ملی و یا بین المللی داشته و یا افتخاراتی را در این زمینه برای کشور عزیزمان ایران کسب نموده اهداء نماید.

شرکت ایران بهداشت مالک معنوی این نشان بزرگ و ارزشمند با دریافت گواهی نامه ثبت علامت “جایزه علمی دکتر عباس شیبانی”، امیدوار است که همواره با اهدای این جایزه در جهت پیشبرد رشته جراحی قلب و همچنین در تمام عرصه های پزشکی، نام استاد گرانقدر، فرزانه، مرد علم و عمل، جناب آقای دکتر عباس شیبانی را زنده نگه دارد.