قابل توجه متخصصین غدد: دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان :

برگزار کننده : دانشگاه علوم پزشکی گلستان– انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران.

مکان برگزاری: گرگان- ناهار خوران- سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان

تاریخ برگزاری: 29 الی 31 فروردین 98

شرکت ایران بهداشت در غرفه شماره 19 سالن غرفه های محیط زیست پذیرای شما همراهان گرامی است.