دستگاه الکتروفیزیولوژی قلب EP-Map System به روز‌ترین دستگاه در جنوب کشور است که با نصب و راه اندازی در بیمارستان پیوند ابوعلی سینا شیراز امکان درمان بیماران دارای بی نظمی‌های قلبی را فراهم کرده است.

این دستگاه فوق تخصصی روز پنجشنبه 10 مهر نصب گردید که همزمان برای تشخیص و درمان بیماران دارای بی‌نظمی‌های قلبی به کار می‌رود.
متخصصان با کمک این دستگاه می‌توانند نواحی و مدار‌هایی را که عامل ایجاد بی نظمی در ضربان قلب شده را سوزانده و نبض بیمار را به حالت قبلی بر گردانند.

بی نظمی‌های قلبی که ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماران قلبی را تشکیل میدهد به شکل تپش قلب، غش، عدم توانایی در راه رفتن، سرگیجه و گاه ایست قلبی دیده می‌شود.

با کمک دستگاه الکتروفیزیولوژی می‌توان مدار فعالیت‌های الکتریکی غیر طبیعی قلب را تشخیص و به کمک امواج رادیویی دستگاه این مدار‌ها را ازبین برده و بی نظمی قلب را درمان کرد.

به گفته کارشناس فنی ما، دستگاه الکترو فیزیولوژی نصب شده در این بیمارستان، سومین دستگاه پیشرفته در کشور و اولین دستگاه دو بخشی در جنوب ایران است که به دلیل دارا بودن برنامه نرم افزاری قدرتمند می‌تواند علاوه بر کاهش زمان، با کاهش دادن دوز اشعه دهی قدرت درمانی و تشخیصی بالاتری را برای پزشک متخصص فراهم کند.

این دستگاه در بخش آنژیو گرافی قلب بیمارستان پیوند ابوعلی سینا‌ی شیراز نصب و راه اندازی شد.