ایران بهداشت با افتخار اعلام می نماید، اولین استنت کرونری FIREHAWK LIBERTY کمپانی مایکروپورت (MiroPort) به سرپرستی دکتر سید فخرالدین حجازی برای یک بیمار مرد به سن 60 سال، مورخ 18 خرداد 1400 در بیمارستان شهید بهشتی قم، رونمایی و با موفقیت تعبیه گردید.

این مهم با همکاری واحد قلب بخش اینترونشنال کرونری و واحد روابط عمومی شرکت ایران بهداشت به سرانجام رسید.