دکتر محمدحسین ماندگار و همکارانش 31 فروردین سال 1372  اولین عمل پیوندقلب در تاریخ ایران را در بیمارستان شریعتی تهران با موفقیت انجام دادند. از آن زمان تاکنون، ایران در باشگاه 10 کشور برتر جهان در زمینه عمل پیوندقلب است و سالانه 15هزار عمل قلب در ایران انجام می‌شود و 80 مرکز پیوند اعضا نیز در کشور فعال می باشد.