• شماره تماس

  02166467181

  آدرس

  طالقانی،بین وصال و فلسطین ،خیابان فریمان ، پلاک 45

  همایش و وبینار های مجموعه
  • برگزارکننده: بیمارستان قلب شهید رجایی 
  •  
  • زمان برگزاری: 28-31 تیر 1402
  • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی 
  • برگزارکننده:بیمارستان قلب شهید رجایی
  • با حضور : Prof.Dr.oto
  • زمان برگزاری: 24،25،26 خرداد 1402
  • مکان برگزاری: هتل قلب تهران
  • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری انجمن نارسایی قلب ایران
  • سخنران: دکتر Ishu Rao از آمریکا
  • زمان برگزاری: 19 دی ماه 1399
  • مکان برگزاری: فضای مجازی
  • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت
  • با حضور متخصصین قلب و عروق و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
  • زمان برگزاری: 3 و 4 مهر 99

  مکان برگزاری: فضای مجازی (وبسایت و ایسنتاگرام)

  • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
  • با حضور: Muzaffer Degertekin از ترکیه و Dr. Jose Ramon Rumoroso از اسپانیا
  • زمان برگزاری: 23 و 24 آبان ۹۸
  • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
  • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران
  • زمان برگزاری:4 مهر ۹۸
  • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
  • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری مرکز قلب و انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری
  • با حضور نماینده کمپانی مدترونیک
  • زمان برگزاری: 4 مهر ماه 1398
  • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب – تهران

  برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی گلستان– انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران

  • زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۹۸

  مکان برگزاری: گرگان- ناهار خوران- سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان

  • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
  • با حضور Ignacio J Amat- Santons
  • زمان برگزاری: 22 و 23 فروردین 1398
  • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب – تهران
  • برگزارکننده: واحد روابط عمومی
  • با حضور پرسنل
  • زمان برگزاری: 26 اسفند 1397
  • مکان برگزاری: شرکت ایران بهداشت
  • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت و انجمن جراحان قلب ایران
  • با حضور جراحان و متخصصین قلب کشور
  • زمان برگزاری: 9 اسفند 1397
  • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی – تهران
  • برگزارکننده: واحد جراحی قلب (SH)
  • با حضور Mustafa Guden
  • زمان برگزاری: 16 آذر 1397
  • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران
  • برگزارکننده: واحد اداری و روابط عمومی
  • با حضور پرسنل
  • زمان برگزاری: 10 خرداد 1397
  • مکان برگزاری: هتل اسپیناس خلیج فارس – تهران
  • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
  • با حضور دکتر شهرام لطفی
  • زمان برگزاری:30-31 فروردین 1397
  • مکان برگزاری: هتل طوبی تهران
  • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
  • با حضور Anand V.Nene و Dr. Abolahrar
  • زمان برگزاری: 1 آذر 1396
  • مکان برگزاری: بیمارستان رفیده تهران
  • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
  • با حضور Thierry Lefevre
  • زمان برگزاری: 25-26 آبان 1396
  • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
  • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF) و روابط عمومی
  • با حضور اساتید و متخصص بنام کشور
  • زمان برگزاری: 27 مهر 1396
  • مکان برگزاری: هتل اسپیناس خلیج فارس – تهران
  • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
  • با حضور Thomas Kessler و دکتر مهری مهراد
  • زمان برگزاری: 30-31 تیر 1396
  • مکان برگزاری: بیمارستان پارس تهران
  • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
  • با حضور نمایندگان کمپانی مدترونیک
  • زمان برگزاری: 26 اسفند 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
  • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
  • با حضور David Abejone Gonzales و پروفسور فرناد ایمانی
  • زمان برگزاری: 9-10 بهمن 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان رسول اکرم تهرا
  • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
  • با حضور Eric Buchser و دکتر مسعود هاشمی
  • زمان برگزاری: 27 دی 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان اختر تهران
  • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
  • با حضور Redwood و Dr. Ordoubadi
  • زمان برگزاری:8 مهر 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران
  • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
  • با حضور Sutton و Prof. Kenny
  • زمان برگزاری: 8 مهر 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران
  • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
  • با حضور Philipe Moore و Dr. Nicolas Derval
  • زمان برگزاری:8 مهر 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان شهید مدرس تهران
  • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
  • با حضور Thorsten Lewalter و Dr. Nicolas Derval
  • زمان برگزاری: 7 مهر 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان شهید مدرس تهران
  • برگزارکننده: واحد جراحی قلب (SH)
  • با حضور El Khoury
  • زمان برگزاری: 31 تیر و 1 مرداد 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران
  • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
  • با حضور Eric Buchser
  • زمان برگزاری: 22،21،20 تیر 1395
  • مکان برگزاری: بیمارستان شهدای تجریش تهران
  enemad-logo