به کمک اطلاع رسانی گسترده، تقریبا همه ما در مورد کرونا اطلاعات عمومی فراوانی داریم. همچنین نرم افزارهای زیادی هم برای محاسبه ریسک ابتلا به کرونا ساخته شده است. اما واقعا مهمترین فاکتورهای موثر بر ریسک ابتلا به کرونا کدامند؟ هر چند پس از گذشت قریب به سه سال از همه گیری کرونا، هنوز هم دانشمندان بر همه عوامل و موضوعات موثر بر افزایش احتمال و ریسک کرونا اشراف ندارند، اما برخی از موارد در این زمینه شناسایی شده اند به شرح زیر است:

 • سن

بر اساس تحقیقات به نظر میرسد افراد با سن بالاتر در صورت ابتلا به کرونا میزان آسیب بیشتری خواهند دید.

 • فعالیت های جسمی

افرادی که فعالیت جسمی و ورزشی مداوم دارند، بدن مقاوم تری نسبت به بیماری ها دارند و این شانس ابتلا و یا در صورت درگیری، شدت آسیب را کاهش می دهد.

 • میزان درآمد

درآمد شاید به صورت مستقیم بر احتمال ابتلا اثری نداشته باشد، اما، افرادی که از توانایی مالی بالاتری برخورداند، هم در تامین تجهیزات سلامتی، هم در صورت ابتلا، در پرداخت هزینه های لازم امکانات توان دارند و از این رو میزان آسیب این افراد کمتر است.

 • توانایی یادگیری

افراد هر اندازه توان یادگیری بیشتری داشته باشند، شانس آموزش بیشتری برای مقابله با کرونا دارند. از این رو احتمال و ریسک ابتلای کمتری خواهند داشت.

 • وزن

اضافه وزن نه تنها در کرونا، که بر اساسا نظر پزشکان در بیشتر جنبه های سلامتی افراد اثر منفی دارد. شانس آسیب پذیری افراد چاق در مواجهه با کرونا، از افراد دارای وزن متعادل بالاتر است.

 • نژاد و قومیت

بر اساس تحقیقات ظاهرا برخی از نژاد و قومیت ها بیشتر در خطر ابتلا به بیماری کرونا هستند و این موضوع به مسایل ژنتیکی مربوط است.

 • مصرف دخانیات

مصرف دخانیات نه تنها بر ریسک ابتلا به کرونا، که در مورد بسیاری از بیماری های دیگر نیز اثر ثابت شده ای دارد. از مصرف دخانیات خودداری کنید.

 • عادت های رفتاری

برخی از رفتار و عادت های افراد می تواند در ابتلا و یا پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا موثر باشد. عادت هایی مثل رعایت موارد بهداشتی و یا موارد مشابه. در این خصوص هشیار باشید.

 • مسکن

مسکن یکی از عوامل مهم در ریسک ابتلا به کروناست. داشتن خانه ای با ویژگی های مناسب و در محیطی مناسب در پیشگیری و کاهش ریسک و در ماقبل نداشتن سرپناه مناسب می تواند موجب افزایش خطر ابتلا شود.

 • بیماری زمینه ای

بر اساس تحیقیقات علمی، به طور قطع بیماری های زمینه ای و ارثی می تواند بر احتمال ابتلا به کرونا اثر داشته باشد. برخی از بیماری ها، ضمن کاهش توان بدن در مقابله با کرونا، می توانند باعث ایجاد مشکلات عمده ای پس از ابتلا نیز باشند.

 • اشتغال

شاغل بودن نیز یکی دیگر از عواملی است که می تواند بر ریسک ابتلا به کرونا اثر گذار باشد. حضور در محیط های کاری آلوده و همچنین مسیر حمل و نقل بین محل کار و منزل شانس ابتلای افراد را افزایش می دهد. این یکی از دلایلی است که موجب شده تا دورکاری و استفاده از شیوه های جایگزین حضور مستقیم در محل کار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 • جنسیت

بر اساس تحقیقات به عمل آماده، در حال حاضر آقایان به نسبت خانم، دارای احتمال ریسک بالاتری برای ابتلا به کرونا هستند.

به یاد داشته باشید که هر یک از این عوامل، تفسیرها و شرایط خود را دارند و یکی از مهمترین فاکتورهای عمومی، میزان رعایت دستورالعمل و شیوه های بهداشتی است. به نظرشما آیا عوامل موثر دیگری نیز در افزایش یا کاهش احتمال و ریسک ابتلا به بیماری کرونا اثر دارند؟ شما چه فکر می کنید؟