فرم همکاری با ما

ما معتقدیم که سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. جذبِ افراد متخصص و کوشا در سرلوحه اهداف شرکت قرار دارد. بنابراین از تمام علاقه‌مندان به حضور در شرکت ایران بهداشت، دعوت می شود تا به جمع ما بپیوندند.
  • لطفا فایل رزومه خود را بارگزاری نمایید.