علائم بهتر از اعداد می‌تواند فشار خون پایین را تعریف کند. در اوایل سال 1990، شرکت‌‌های جهانی بیمۀ عمر شروع به گردآوری داده‌‌های واقعی کردند که ارتباط میان فشار خون بالا و خطر بالای مرگ را ثابت می‌کرد. این داده‌‌ها باعث شد تا برخی دکتر‌ها فلسفۀ «هرچه کمتر، بهتر» را درمورد فشار خون بپذیرند.

بدین جهت، راهنما‌های پی‌درپی آستانۀ بالای فشار خون را پایین آوردند، از 95/160 میلی‌متر جیوه درسال 1973 تا 90/140 درسال 1997تا 80/130 درسال 2017.

اما باز این سوال باقی می‌ماند: فشار خون تاچه‌اندازه‌ای باید پایین باشد؟

تحقیق ده‌ساله‌ای که از سال 1972 آغاز شد، سرنخی در اختیار ما خواهد گذاشت. همانطور که انتظار می‌رفت این تحقیق نشان داد که کاهش فشار خون خطر مرگ را پایین می‌آورد. اما اگر بطور غیرمنتظره فشار خون دیاستولیک (عدد دوم که نشاندهندۀ فشار هنگام انبساط یا شل‌شدن قلب است) به زیر 85 میلی‌متر جیوه برسد، این خطر مجدداً افزایش می‌یابد، الگوی تحقیق نویسندگان به شکل منحنی حرف انگلیسی J توصیف شده است.

تحقیقات بعدی باهم ادغام گردید. تحقیق مشاهده‌ای سال 2014 در بیش از یک میلیون بیمار نشان داد که منحنی J وجود ندارد، اما آزمایش کلینیکی و تصادفی بر بیش از 30000 بیمار نشان داد که این منحنی وجود دارد. با این همه، شواهد کمی وجود دارد که تایید کند کاهش فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک پایین‌تر از سطح مشخص‌شده در راهنما‌های کنونی بوده است.

اما پزشکان موافقند که علائم، نشانۀ روشنی برای فشار خون بسیار پایین است.

سرگیجه، که مخصوصاً موقع ایستادن رخ می‌دهد، نشانۀ اصلی فشارخون پایین است. ممکن است با شدت سرگیجه، غش اتفاق بیافتد. احتمالاً غش نشانۀ آن است که فشار خون بطرز خطرناکی پایین آمده و نیاز به مراقبت سریع پزشکی است. از علائم احتمالی دیگر فشار خون، حالت‌تهوع، خستگی و تاری دید است.

علائم فشار خون پایین گاهی درنتیجۀ تجویز دارو برای فشار خون بسیار بالا یا مصرف دارو‌های فشار خون بالا به وجود می‌آید. اگر این علائم را دارید، پزشکتان ممکن است دوز دارو را کاهش دهد، یکی از دارو‌ها را قطع کند یا داروی دیگری را تجویز کند. همچنین، دکتر شما می‌تواند بررسی کند که آیا مشکلات قلبی یا دیگر شرایطی که موجب فشار خون پایین می‌شود را دارید یا نه.

از آنجاکه بسیاری از سوالات دربارۀ فشار خونِ مطلوب بی‌جواب مانده و کاهش بسیار شدید فشار خون می‌تواند موضوعی جدی باشد، لازم است که به توصیه‌ راهنما‌ها پایبند بمانید.

 

منبع

www.nytimes.com