هفته جهانی ایمن سازی هر ساله در آخرین هفته آوریل برگزار می شود. هدف آن ترویج استفاده از واکسن ها برای محافظت از افراد در هر سنی، در برابر بیماری است. ایمن سازی سالانه، میلیون ها انسان را نجات می دهد و به عنوان یکی از موفق ترین مداخلات بهداشتی در جهان شناخته می شود. با این حال، امروزه تقریباً 20 میلیون کودک در جهان وجود دارند که واکسن های مورد نیاز خود را دریافت نمی کنند و بسیاری از آنها واکسن های حیاتی را در دوران بلوغ، بزرگسالی و پیری از دست می دهند. در حالی که جهان برای محافظت در برابر COVID-19 بر واکسنهای جدید بسیار مهم تمرکز دارد، اما همچنان باید اطمینان حاصل شود که واکسیناسیون معمول از دست نرود. بسیاری از کودکان در طی شیوع همه گیر جهانی واکسینه نشده اند و این امر آنها را در معرض خطر بیماری های جدی مانند سرخک و فلج اطفال قرار داده است.