شعار روز جهانی بهداشت و هفته سلامت امسال “ساخت جهانی عادلانه تر و سالم تر” انتخاب شده است.
و بر اساس روز شمار هفته سلامت 1400، شعار چهارشنبه اول اردیبهشت با عنوان << همراهی با مدافعان سلامت برای ساخت جهانی عادلانه‌تر و سالم‌تر>> خواهد بود.