همایش ها و کنفرانس ها

کارگاه آموزشی دو روزه COMPLEX PCI

 • برگزارکننده:  شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
 • با حضور  Prof.  Muzaffer Degertekin از ترکیه و Dr. Jose Ramon Rumoroso از اسپانیا
 • زمان برگزاری: ۲۳ و ۲۴ آبان ۹۸
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

سمپوزیم His Pacing

 • برگزارکننده:  شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران
 • زمان برگزاری:۴ مهر ۹۸
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

سمپوزیم یک روزه تازه های پرفیوژن

 • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری مرکز قلب و انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری
 • با حضور نماینده کمپانی مدترونیک
 • زمان برگزاری: ۴ مهر ماه ۱۳۹۸
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب – تهران

دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان

 • برگزارکننده:  دانشگاه علوم پزشکی گلستان– انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران
 • زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۹۸
 • مکان برگزاری: گرگان- ناهار خوران- سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان

سمینار دو روزه(Complex PCI (Live Case

 • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
 • با حضور Dr. Ignacio J Amat- Santons
 • زمان برگزاری: ۲۲ و ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب – تهران

گردهمایی و جشن سال نو ۱۳۹۸

 • برگزارکننده: واحد روابط عمومی
 • با حضور پرسنل
 • زمان برگزاری: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
 • مکان برگزاری: شرکت ایران بهداشت
دکتر عباس شیبانی

مراسم جایزه علمی دکتر عباس شیبانی

 • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت و انجمن جراحان قلب ایران
 • با حضور جراحان و متخصصین قلب کشور
 • زمان برگزاری: ۹ اسفند ۱۳۹۷
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی – تهران

سمینار یکروزه تعویض، ترمیم دریچه قلب و کاربردهای ابلیشن

 • برگزارکننده: واحد جراحی قلب (SH)
 • با حضور Prof. Mustafa Guden
 • زمان برگزاری: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران

ضیافت افطار شصت و سومین سالگرد شرکت ایران بهداشت

 • برگزارکننده: واحد اداری و روابط عمومی
 • با حضور پرسنل
 • زمان برگزاری: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • مکان برگزاری: هتل اسپیناس خلیج فارس – تهران

کارگاه آموزشی MEDTRONIC TAVI TEAM TRAINING

 • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
 • با حضور دکتر شهرام لطفی
 • زمان برگزاری:۳۰-۳۱ فروردین ۱۳۹۷
 • مکان برگزاری: هتل طوبی تهران

کارگاه آموزشی INTRATHECAL 

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Dr. Anand V.Nene و Dr. Abolahrar
 • زمان برگزاری: ۱ آذر ۱۳۹۶
 • مکان برگزاری: بیمارستان رفیده تهران

کارگاه آموزشی PCI LIVE CASE

 • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
 • با حضور Prof. Thierry Lefevre
 • زمان برگزاری:۲۵-۲۶ آبان ۱۳۹۶
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

پنجمین همایش سراسری زندگی با ICD

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF) و روابط عمومی
 • با حضور اساتید و متخصص بنام کشور
 • زمان برگزاری: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
 • مکان برگزاری: هتل اسپیناس خلیج فارس – تهران

کارگاه آموزشی تحریک الکتریکی عصب ساکرال (LIVE SURGERY)

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Prof. Thomas Kessler و دکتر مهری مهراد
 • زمان برگزاری: ۳۰-۳۱ تیر ۱۳۹۶
 • مکان برگزاری: بیمارستان پارس تهران

کارگاه آموزشی ICD و PACEMAKER

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
 • با حضور نمایندگان کمپانی مدترونیک
 • زمان برگزاری: ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

کارگاه آموزشی SCS, INTRATHECAL LIVE SURGERY

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Prof. David Abejone Gonzales و پروفسور فرناد ایمانی
 • زمان برگزاری: ۹-۱۰ بهمن ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان رسول اکرم تهران

کارگاه آموزشی SCS, INTRATHECAL LIVE SURGERY

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Prof. Eric Buchser و دکتر مسعود هاشمی
 • زمان برگزاری: ۲۷ دی ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان اختر تهران

سمپوزیوم یکروزه درمانهای اینترونشنال پیشرفته قلبی (LIVE CASE)

 • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
 • با حضور Dr. Redwood و Dr. Ordoubadi
 • زمان برگزاری:۸ مهر ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران

سمپوزیوم یکروزه سنکوپ SYNCOPE

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
 • با حضور Prof. Sutton و Prof. Kenny
 • زمان برگزاری: ۸ مهر ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران

سمینار و کارگاه فوق تخصصی ADVANCED ECG COURSE

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
 • با حضور Dr. Philipe Moore و Dr. Nicolas Derval
 • زمان برگزاری:۸ مهر ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان شهید مدرس تهران

سمینار و کارگاه فوق تخصصی UPDATE IN ELECTROPHYSIOLOGY

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
 • با حضور Dr. Thorsten Lewalter و Dr. Nicolas Derval
 • زمان برگزاری: ۷ مهر ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان شهید مدرس تهران

سمینار دو روزه ترمیم دریچه آئورت، میترال و تریکوسپید(LIVE SURGERY)

 • برگزارکننده: واحد جراحی قلب (SH)
 • با حضور Prof. El Khoury
 • زمان برگزاری: ۳۱ تیر و ۱ مرداد ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران

سمینار و کارگاه فوق تخصصی تحریک الکتریکی عصبی (LIVE SURGERY)

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Prof. Eric Buchser
 • زمان برگزاری: ۲۲،۲۱،۲۰ تیر ۱۳۹۵
 • مکان برگزاری: بیمارستان شهدای تجریش تهران