وبینار آموزشی ابزارهای کمکی در نارسایی قلب

 • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری انجمن نارسایی قلب ایران
 • سخنران: دکتر Ishu Rao از آمریکا
 • زمان برگزاری: 19 دی ماه 1399
 • مکان برگزاری: فضای مجازی

ششمین همایش سراسری زندگی با ICD (آنلاین)

 • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت
 • با حضور متخصصین قلب و عروق و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی
 • زمان برگزاری: 3 و 4 مهر 99
 • مکان برگزاری: فضای مجازی (وبسایت و ایسنتاگرام)

کارگاه آموزشی دو روزه COMPLEX PCI

 • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
 • با حضور Prof. Muzaffer Degertekin از ترکیه و Dr. Jose Ramon Rumoroso از اسپانیا
 • زمان برگزاری: 23 و 24 آبان ۹۸
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

سمپوزیم His Pacing

 • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران
 • زمان برگزاری:4 مهر ۹۸
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

سمپوزیم یک روزه تازه های پرفیوژن

 • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری مرکز قلب و انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری
 • با حضور نماینده کمپانی مدترونیک
 • زمان برگزاری: 4 مهر ماه 1398
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب – تهران

دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان

 • برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی گلستان– انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران
 • زمان برگزاری: ۲۹ الی ۳۱ فروردین ۹۸
 • مکان برگزاری: گرگان- ناهار خوران- سازمان حفاظت محیط زیست استان گلستان

کارگاه آموزشی دو روزه Complex PCI

 • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
 • با حضور Dr. Ignacio J Amat- Santons
 • زمان برگزاری: 22 و 23 فروردین 1398
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب – تهران

گردهمایی و جشن سال نو 1398

 • برگزارکننده: واحد روابط عمومی
 • با حضور پرسنل
 • زمان برگزاری: 26 اسفند 1397
 • مکان برگزاری: شرکت ایران بهداشت

مراسم جایزه علمی دکتر عباس شیبانی

 • برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت و انجمن جراحان قلب ایران
 • با حضور جراحان و متخصصین قلب کشور
 • زمان برگزاری: 9 اسفند 1397
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی – تهران

سمینار یکروزه تعویض، ترمیم دریچه قلب و کاربردهای ابلیشن

 • برگزارکننده: واحد جراحی قلب (SH)
 • با حضور Prof. Mustafa Guden
 • زمان برگزاری: 16 آذر 1397
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران

ضیافت افطار شصت و سومین سالگرد شرکت ایران بهداشت

 • برگزارکننده: واحد اداری و روابط عمومی
 • با حضور پرسنل
 • زمان برگزاری: 10 خرداد 1397
 • مکان برگزاری: هتل اسپیناس خلیج فارس – تهران

کارگاه آموزشی MEDTRONIC TAVI TEAM TRAINING

 • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
 • با حضور دکتر شهرام لطفی
 • زمان برگزاری:30-31 فروردین 1397
 • مکان برگزاری: هتل طوبی تهرا

کارگاه آموزشی INTRATHECAL

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Dr. Anand V.Nene و Dr. Abolahrar
 • زمان برگزاری: 1 آذر 1396
 • مکان برگزاری: بیمارستان رفیده تهران

کارگاه آموزشی PCI LIVE CASE

 • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
 • با حضور Prof. Thierry Lefevre
 • زمان برگزاری: 25-26 آبان 1396
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

پنجمین همایش سراسری زندگی با ICD

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF) و روابط عمومی
 • با حضور اساتید و متخصص بنام کشور
 • زمان برگزاری: 27 مهر 1396
 • مکان برگزاری: هتل اسپیناس خلیج فارس – تهران

کارگاه آموزشی تحریک الکتریکی عصب ساکرال (LIVE SURGERY)

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Prof. Thomas Kessler و دکتر مهری مهراد
 • زمان برگزاری: 30-31 تیر 1396
 • مکان برگزاری: بیمارستان پارس تهران

کارگاه آموزشی ICD و PACEMAKER

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
 • با حضور نمایندگان کمپانی مدترونیک
 • زمان برگزاری: 26 اسفند 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

کارگاه آموزشی SCS, INTRATHECAL LIVE SURGERY

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Prof. David Abejone Gonzales و پروفسور فرناد ایمانی
 • زمان برگزاری: 9-10 بهمن 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان رسول اکرم تهرا

کارگاه آموزشی SCS, INTRATHECAL LIVE SURGERY

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Prof. Eric Buchser و دکتر مسعود هاشمی
 • زمان برگزاری: 27 دی 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان اختر تهران

سمپوزیوم یکروزه درمانهای اینترونشنال پیشرفته قلبی (LIVE CASE)

 • برگزارکننده: واحد مداخلات پیچیده قلبی (MCV)
 • با حضور Dr. Redwood و Dr. Ordoubadi
 • زمان برگزاری:8 مهر 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران

سمپوزیوم یکروزه سنکوپ SYNCOPE

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
 • با حضور Prof. Sutton و Prof. Kenny
 • زمان برگزاری: 8 مهر 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران

سمینار و کارگاه فوق تخصصی ADVANCED ECG COURSE

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
 • با حضور Dr. Philipe Moore و Dr. Nicolas Derval
 • زمان برگزاری:8 مهر 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان شهید مدرس تهران

سمینار و کارگاه فوق تخصصی UPDATE IN ELECTROPHYSIOLOGY

 • برگزارکننده: واحد الکتروفیزیولوژی قلب (CRHF)
 • با حضور Dr. Thorsten Lewalter و Dr. Nicolas Derval
 • زمان برگزاری: 7 مهر 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان شهید مدرس تهران

سمینار دو روزه ترمیم دریچه آئورت، میترال و تریکوسپید (LIVE SURGERY)

 • برگزارکننده: واحد جراحی قلب (SH)
 • با حضور Prof. El Khoury
 • زمان برگزاری: 31 تیر و 1 مرداد 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب تهران

سمینار و کارگاه فوق تخصصی تحریک الکتریکی عصبی (LIVE SURGERY)

 • برگزارکننده: واحد مغز و اعصاب (Neuromodulation)
 • با حضور Prof. Eric Buchser
 • زمان برگزاری: 22،21،20 تیر 1395
 • مکان برگزاری: بیمارستان شهدای تجریش تهران