جهت غربالگری پرسنل شرکت ایران بهداشت پس از تعطیلات نوروزی سال 1400، از تمامی کارکنان شرکت تست کرونا (PCR) گرفته شد.