اخبار و رویدادها

کارگاه آموزشی اینترونشنیست

سمینار The Ongoing Challenges of Complex PCI

قابل توجه متخصصین قلب و عروق و اینترونشنیست ها: شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان مرکز قلب تهران برگزار می کند. سمینار دو روزه" The Ongoing Challenges of Complex PCI "Live [...]