توضیحات

miniNAV کوچکترین دریچه برای درمان هیدروسفالی است که برای نوزادان استفاده می شود.

mininav به خاطر محفظه‌ی تیتانیومی کوچک خود، به ویژه برای درمان شیرخواران و نوزادان نارس مناسب است. این دستگاه، دریچه‌ای تک فشاره است و بنابراین برای بیماران فاقد تحرک مناسب است. در صورتی که بیمار فعال و دارای توانایی حرکت باشد، به کارگیری آن همراه با شانت اسیست توصیه می‌شود.

حفظ زمان و کارگذاری آسان دریچه‌ی استریم‌لایند خطر عفونت را کاهش می‌دهد.

بدنه‌ی تیتانیومی ایجاد حداکثر حجم جاری را با کوچکترین ابعاد دریچه فراهم می‌کند و خطر انسداد را کاهش می‌دهد.

طرحواره‌ی مقطع miniNAV:

Mininav از یک محفظه‌ی مستحکم تیتانیومی تشکیل شده است (۱). فنر مارپیچی (۲) دریچه‌‌ی توپی مخروطی[۳]، فشار بازشدگی را حفظ می‌کند و توپ یاقوتی (۳) از بسته شدن صحیح دریچه اطمینان حاصل می‌کند. رابط ورودی  (۴) و رابط خروجی (۵) نیز از جنس تیتانیوم هستند.

عملکرد miniNAV

miniNAV تا زمانی که فشار مغز بر فشار بازشدگی دریچه غلبه کند، بسته می‌ماند (a). توپی یاقوتی از مخروط دور می‌شود و شکافی (فضایی) برای تخلیه (درناژ) ایجاد می‌گردد (b).

انتخاب شما:

miniNAV در فشارهای مختلفی در دسترس است. هر میزان فشار، به صورت ویژه کدگذاری  (شماره‌گذاری) شده و امکان شناسایی دریچه را در تصاویر پرتوی ایکس بعد از عمل فراهم می‌کند. برای مثال، بخش ابتدایی miniNAV دارای فشار بازشدگی ۵ سانتی‌متر آب، مقعر است (تقعر به داخل) و بخش انتهایی آن محدب است.

[۱] Shuntassistant

[۲] جریان خطی

[۳] توپ در مخروط

 

مدل:

FV668T

FV680T

 

برای دریافت بروشور با فرمت PDF بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://iranbehdasht.ir/wp-content/uploads/2020/11/GAV_brochure.pdf