توضیحات

  • چست الکترود ژل مایع جهت تست ورزش می باشد.