دریافت گواهی نامه ثبت علامت “جایزه علمی دکتر عباس شیبانی”

پیشرفت علوم و دستاوردهای شگرف جامعه پزشکی ایران ظرف سه دهه گذشته ایجاب می کند که از خادمان و پایه گذارانی که منشأ این توسعه بوده اند تکریم و [...]


رونمایی از تمبر اختصاصی استاد فرزانه جناب آقای دکتر عباس شیبانی

شامگاه بیست و هشتم بهمن 1398 مراسم رو نمایی از تمبر اختصاصی استاد فرزانه جناب آقای دکتر عباس شیبانی تنها با حضور چند تن از دوستان و همراهان و [...]


دکتر عباس شیبانی

جایزه علمی دکتر عباس شیبانی

دکتر عباس شیبانی. بنیانگذار هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران. دکتر شیبانی در سال 1310 در تهران دیده به جهان گشود . در سال 1330 وارد دانشگاه [...]