تگ - پیس میکر مدترونیک

His Pacing

سمپوزیم His Pacing

برگزارکننده:  شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایرانزمان برگزاری:4 مهر ۹۸مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران در روز چهارشنبه در EP [...]


پیس میکر

پیس میکر چیست؟

پیس میکر چیست؟ پیس میکر از یک باتری و مدار الکتریکی ساخته شده که در قاب مخصوص قرار گرفته است. یک محفظه مخصوص اتصالات که لیدها وارد آن میشوند نیز [...]